Voorwaarden en normen NHG voor 2018

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft vandaag de nieuwe voorwaarden en normen bekendgemaakt die per 1 januari 2018 gelden voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Het afgelopen jaar ontwikkelde het WEW in samenwerking met de markt nieuwe proposities. Deze maand werd bijvoorbeeld al bekend dat de kostengrens van de NHG per 2018 officieel is vastgesteld op 265.000 euro. In de Voorwaarden & Normen 2018-1 komen deze en andere aanpassingen terug.

Andere belangrijke veranderingen in de regelgeving zijn:

Borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie die consumenten eenmalig voor NHG betalen, wordt gehandhaafd op 1% van de lening.

Overlijdensrisicoverzekering vervalt

In de regelgeving van 2017 is opgenomen dat in de periode dat de lening (inclusief de restschuldfinanciering) meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning, een overlijdensrisicoverzekering nodig is, die minimaal gelijk is aan de overschrijding van deze 80%. Deze verplichting vervalt met ingang van 2018. Hiermee wordt voor kwetsbare doelgroepen een drempel weggenomen voor het afsluiten van NHG.

Verbeteren individuele klantsituatie

Om de situatie van de individuele klant te verbeteren, is het in 2018 mogelijk om een lening zonder NHG naar een lening met NHG over te sluiten. Betere lening-condities en een lager rentepercentage zijn voorbeelden waardoor de klant een meer verantwoorde lening krijgt en zijn (financiƫle) situatie verbetert.

Overname borgtocht door nieuwe geldverstrekker

Een klant kan een NHG-lening met behoud van borgtocht oversluiten naar een andere geldverstrekker. Omdat oversluiten in het voordeel is van de geldnemer(s), zal met ingang van 2018 de borgtocht op de nieuwe lening aansluiten bij de restantschuld, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten.

Wel blijft de resterende looptijd van toepassing. De borgtochtprovisie bij oversluiten van NHG naar NHG blijft zoals gebruikelijk 1 euro.

Wijziging of vervanging lening

In 2018 mogen geldverstrekkers opbouwproducten omzetten als dit leidt tot verbetering van de klantsituatie.

Overgangsregeling vervalt

Dit jaar is er geen wettelijke overgangsregeling als de aanvraagdatum van de lening in 2017 ligt en het bindend aanbod in 2018. Indien datum bindend aanbod in 2018 is, moet worden voldaan aan de Normen 2018-1.